smirsti

smirsti
smìrsti, -ta, smìrdo intr. 1. N, K, L, Š, NdŽ gendant, pūvant pradėti smirdėti, darytis smirdinčiam, dvokti: Vasarą šviežia meisa greit smìrsta Kv. Nulaikei mėsą, kolei smirste pasmirdo kaip dvėsena J. 2. menk. ilgai būti vienoje vietoje, tūnoti: Aš atsikėlęs visur aplekiu, o tu smìrsti lovoj Dkš. Smirsta prie namų, net kojos neiškeldamas . Reikia eit an lauką – ko aš čia smìrstu to[je] gryčio[je] Pc. Par dienų dienas smìrsti trobo[je], išeitumi bent kur nors Vkš. Nenoriu smìrst aš tam mieste Plv. Ne šunio te smìrstat pakrūmėj – ko nesikeliat prie mūsų?! Slm. | Jis per dienas smìrsta degtinėj (geria) Mrj. \ smirsti; apsmirsti; atsmirsti; įsmirsti; išsmirsti; nusmirsti; pasmirsti; persmirsti; prasmirsti; prismirsti; susmirsti; užsmirsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • smirsti — smi̇̀rsti vksm. Vãsarą šviežià mėsà grei̇̃t smi̇̀rsta …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsmirsti — apsmìrsti intr. 1. gendant pasmirsti: Mun duodavo arbatą su taukais apsmìrdusiais Žg. 2. prisigerti smarvės: Ta moteris toki apsmìrdus (apsileidusi, nešvari), kai koki škarmalė Jnš. | prk.: [Paleistuviai] bjaurybėj apsmirdę guli Gmž. ◊ šuniù… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsmirsti — atsmìrsti intr. prk. atsibosti, įkyrėti: Atsmirs tam bernui to merga LTR(Slk). smirsti; apsmirsti; atsmirsti; įsmirsti; išsmirsti; nusmirsti; pasmirsti; persmirsti; prasmirsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bezdėti — bezdėti, bẽzda, ėjo intr. vlg. 1. B, R137, K, J, Rm, Lp smirdinti, smirsti, „orą gadinti“. 2. Vvr, Skr juok. bijoti, drebėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dvokti — dvõkti, ia ( sta, dvãkia), ė ( o) 1. intr. [K] smirdėti: Baisiausia smarvė nuo jo dvõkia Dkš. Nuplauk kojas, jau prakaitas dvõkia Btg. Dvãka sriutos pakūtė[je] Kv. Patrankos vis gaudė ir gaudė, ir visas oras dvokė degėsiais, paraku ir krauju …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsmirsti — išsmìrsti intr. baigti smirdėti: Užkursu, brantas dienos laike teišsmir̃stie Lkv. smirsti; apsmirsti; atsmirsti; įsmirsti; išsmirsti; nusmirsti; pasmirsti; persmirsti; prasmirsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kvipti — kvìpti, kvim̃pa (kvypsta, sta [K]), o intr. 1. KBII157, DŽ kvepėti, skleisti kvapą; eiti, sklisti kvapui: Žiedas kvim̃pa (išduoda kvapą) skaniai J. Ramunės pradėjo kvìpti J. Ji norėjo žaisti ir gyvent, kvipt puikia žole, šviest saulės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusmirsti — nusmìrsti intr. 1. prisigerti smarvės, pasmirsti: Gerai, kad neužmetei [ant krosnies] taukų – būtų nusmìrdus gryčia Pc. 2. prk. įkyrėti, nusibosti: I tie rūbai nusmìrdo Str. Jam nusmìrdo pati sirgdama J. smirsti; apsmirsti; atsmirsti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasmirsti — pasmìrsti intr. 1. N, Sut, K, J, L, Rtr, Š, Ms, Vkš, End, Grg gendant, pūvant pradėti smirdėti, pašvinkti: Guli šuva išstipęs ir jau pasmirdęs LTR(Slk). Meisa nesūdyta pasmìrdo Kv. Biškį žuvis pastovėjo i pasmìrdo Kv. Augo tame kirmėlės, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persmirsti — intr. persigerti smarve: Persmirsta [pirkia] su tom mėtom Dg. Jo rūbai degutu persmirdę rš. smirsti; apsmirsti; atsmirsti; įsmirsti; išsmirsti; nusmirsti; pasmirsti; persmirsti; prasmirsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”